SYNGA - výroba a distribuce laboratorních pomůcek v embryologii

Jsme česká firma a přinášíme embryologům inovativní spotřební materiály.

Vývojový tým se skládá ze zkušených embryologů s dlouholetou praxí a inženýrů s rozsáhlou praxí technologickou i vývojovou. Máme zkušenosti s návrhem produktů založených na zcela nových technologiích a postupech.

Nabízené výrobky jsou tedy nejenom certifikovanými, sterilními zdravotnickými prostředky, ale jsou i velmi praktické ve skutečné práci embryologů.

Společnost Synga, s.r.o. vznikla v roce 2007, aby využila zkušeností svých zakladatelů v oblasti embryologie, výroby a distribuce laboratorních pomůcek a prostředků. Cílem bylo inovovat a přinést do embryologických laboratoří lepší výrobky, navrhované lidmi, kteří je každý den používají ve své práci. Navrhované a vylepšované náměty od Vás – našich zákazníků.

Jako první výrobek oficiálně uvedený na trh jsme připravili řadu denudačních a manipulačních pipet a doprovodných pomůcek - SG Systém. Tato řada výrobků získala na jaře 2009 všechny potřebné certifikáty a mnozí z Vás jste se stali jejich pravidelnými odběrateli.

Od té doby jsme urazili velký kus cesty vpřed. Naše společnost Synga úspěšně absolvovala opakované certifikace, zejména systému kvality. Nejnověji jsme získali Certifikát ISO 13485:2016

Portfolio nabízených výrobků jsme rozšířili o unikátní systém příslušenství. Nabízíme řadu předmětů, které jsou sice drobné co do velikosti, ale výrazně vám usnadní a zpříjemní práci v laboratoři.

Průběžně doplňujeme nové průměry a typy pipet, abychom pružně reagovali na měnící se potřeby laboraří a IVF klinik. Nejnověji připravujeme s našimi odborníky výrobu souboru mikropipet pro ICSI.

Systém Synga je nejužívanějším systémem svého druhu v ČR a úspěšně proníká i na trhy světové. Naše Synga pipety běžně vyvážíme nejen do řady států Evropské unie, ale také do Asie a Jižní Ameriky.

Výroba pipet a pomůcek SG Systém probíhá v čistých prostorech firmy v Praze Běchovicích.

Vyzkoušejte sami, napište na mail @ synga.cz


Naše projekty


Podpora EU, OPPPR, dotace HMP

Poskytnutí dotace hlavního města Prahy a prostředků ESIF (ERDF) – OP VVV

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem poskytlo Synga, s.r.o. dotaci prostřednictvím dotačního programu Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Hlavním cílem programu je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může získat pro svou realizaci prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci této dotace byla podpořena tvorba přihlášky projektu "„Nové zdravotnické prostředky Synga pro umělé oplodnění“" do 4. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na výběr projektů do programu The Country for the Future, podprogram 3 „Inovace do praxe“ Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla úspěšná a realizace projektu nyní probíhá.


NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY SYNGA

Byl spolufinancován Evropskou unií. - Tento projek již byl ukončen.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020007
Zahájení projektu: 1. 2. 2020
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12. 2022
Název příjemce: Synga, s.r.o.
Místo realizace projektu:
1.2. 2020 – 30.9. 2020 - Černokostelecká 1623/14, 251 01 Říčany
0d 1.10. 2020 – Kolovratská 1445/17, 251 01 Říčany
Rozpočet projetku: 17104511 Kč

Informace o projektu:

Vznikl systém jednorázových zdravotnických prostředků pro in vitro fertilizaci- mikropipet typu Holding-bioptační-ICSI-PiezoICSI.

Jedná se o 4 typy pipet, které tvoří sadu. Výsledkem projektu je poloprovoz (Holding, Bioptační a ICSI pipety) a funkční vzorek (PiezoICSI pipeta).

pipety pipety pipety pipety pipety pipety pipety pipety