Skleněné pipety - Manipulace

Manipulace

Průměr 180 µm

bez tlaček     s tlačkami
    XtraSoft tlačky     VI tlačky

Ref No. SG-180-50   Ref No. SG-180-20X   Ref No. SG-180-20XVI

 
Vzorky        
Ref No. SG-180-10XS+VI   Ref No. SG-180-5X   Ref No. SG-180-5XVI

 

tolerance délky: +- 3 mm